telekom vypadok siete dnes

Slovensk opertor Telekom dnes zaznamenal obrovsk vpadok mobilnho internetu takmer na celom zem Slovenska. 10. Slovak Telekom u od piatku priebene komunikoval na socilnych sieach, vyhodnocoval rozsah vpadku a jeho dopad na zkaznkov. Aj my sme poctili vpadok sluieb a to hne na zaiatok, ktor trval do pol tretej poobede. You must have JavaScript enabled to use this form. Zrove je potrebn doda, e hoci nastal vpadok, prevdzka nebola zrazen na nulu. Snaha pripoji sa do siete nebola mon. Hlasovej prevdzky a zasielania SMS sprv sa vpadok nedotkol. Duan valek, vkonn riadite pre Slovensko., O vpadku siete Telekomu sme sa vyjadrili aj pre televziu Markza. Alepie sluby na vyej rovni si vyaduj ksprvnemu fungovaniu aj novie IT systmy. INTERNET OD TELEKOMU. Pavard sa vyjadril k pekulcim o jeho odchode. Ete raz akujem vetkm za pochopenie averm, e nm zachovte svoju priaze. . Aktulne skr maily prichdzaj ako odchdzaj. Potomok eskoslovenskch telekomunkci, ktor boli asi najhorm zloinom totality - lebo sce nikoho nepopravili a ani nikoho meposlali na nten prce - ale zato terorizovali kadho a stle, take v hrnnej sume toho bolo viac :( Render prezrdza ich dizajn. Ringier Slovakia Media s.r.o., Autorsk prva s vyhraden a vykonva ich prevdzkovate portlu. Doplnen o 12:30: Poda vyjadrenia hovorcu Telekomu Martina Vidana pre MobilMania.sk bol pribline hodinov vpadok spsoben poruchou na jednom zo zariaden prenosovej siete. S astn, ke mu ukza, e na to maj - o je aj jedin dvod preo kupuj tie nadrozmern trktory a in jablk. 2021 do 10:00nebud dostupn tieto sluby: Od soboty 16. Zkaznci sa v komentroch doaduj kompenzcie. 3 telefony vo firme su nedostupne, na hotline uz maju padla. Optovn funknos siete a sluieb Telekom ohlsil a o 21 hodine. Clovek 13.5.2019 13:15 3 0 10. Ste lenom skupiny Magenty 1 a zaskoil vs vpadok sluby Magio Televzie alebo Magio Internet? ", Dnes Duan valek, vkonn riadite Telekomu pre Slovensko na Facebooku oznmil, e dodr svoj sub aTelekom d tento tde vpiatoksvojim zkaznkom monos vyuva sluby opertora zadarmo:Tento piatok bude na ns: V piatok veer som vm dal sub, e to nenechme len tak. T.j. niektor mu vola medzi sebou alebo by dovolaten z inej siete alebo vola do inej siete. VTelekome sa neustle sname zlepova askvalitova nae sluby. Po analze problm sa zaali od cca 14:00 na nae mobiln siete prihlasova prv dotknut zkaznci a obnovuj sa im hlasov i dtov sluby. Poda informci z infolinky sa vpadok tka oblast v okol Trnavy, Novch Zmkov a Nitry. Kee poas zmeny upgradovali obe vetvy firewallu sasne, mohli klienti zaznamena vpadok hlasovch sluieb aas klientov aj dtovch sluieb. Pri tchto 10 filmoch a seriloch zataja Slovci dych, Obrovsk spech kvantovej fyziky. Stalo sa tak zhruba o 15:45 v pondelok. AKTULNE: Najvia banka vrazne zvyuje rokov sadzby. Mte zaujmav fotografiu? 10. Nelo pritom o mal vpadok siete. Poas celej doby obmedzen budostatn sluby fungova bez problmov. Prihls sa a zskaj prstup k svojmu exkluzvnemu obsahu. vpadku siete Telekomu je sie op stabiln a vetky systmy beia naplno. Poas poslednch dn sme monitorovali vkon siet, aby sme skontrolovali pln vkon naej prevdzky. Poznme oficilne odvodnenie. Najlepie filmy a serily na HBO Max v roku 2023, Novinky od Xiaomi na Slovensku: Xiaomi 13, Watch S1 Pro, Buds 4 Pro a Electric Scooter 4 Ultra (VIDEO), Umel inteligencia prudko rastie, u teraz lka toko nvtevnkov ako prehliada Bing, Motorola chce oivi aliu legendrnu sriu telefnov, Dell Precision 5570: Vhodn na 3D modelovanie a profesionlne zobrazenie farieb (RECENZIA), Xiaomi 13 Pro: S fotenm to mysl naozaj vne (RECENZIA), Vyhrajte iRobot Roomba Combo j7+: Konene poriadna Roomba, ktor aj vysva aj mopuje (RECENZIA), ROG Strix SCAR 18 (2023): Hern betia (RECENZIA), Philips 55OLED707/12: OLED za prijaten cenu. : - Title: Telekom vstpil do metaverza Zkazncka zna. Vvoj rieenia tohto problmu budeme naalej sledova. Zkaznci spolonosti Telekom, ktor vyvaj pevn internet, mu aktulne evidova vek vpadky pripojenia. Prv pomoc, ke vm nefunguje sluba. Cel proces dodvate najprv otestoval v simulovanch podmienkach, kde prebehol bez problmov, a preto sme v pondelok o 23:10 hodine pristpili k nasadeniu upgradu v naej sieti, popsal hovorca Telekomu Michal Korec. 2. 2021 do 06:00nebude mon robi zmeny v nastaven pri slubch: Od piatka 15. Vnajblich doch budeme situciu neustle monitorova. V 13 alch m len iaston pokrytie Zdroj: zive.sk 01.05.2022 (14:50) it-pocitace. Teraz sa zaoberm mobilnou komunikciou, multimdiami a vyhotovovanm videorecenzi. Tento lnok mu vaka nam podporovateom ta vetci zadarmo. Telekom m na Slovensku v priebehu dneka vek vpadok, na ktor upozoruj aj nahnevan zkaznci na jeho strnke na Facebooku. Nefunguje mobiln internet, mnoh pouvatelia nemaj ani mobiln signl. Hovorte jazykom JavaScript? Skylink op zdrauje: Jedna sluba pjde hore o 20 a 26 %, prid vak do nej nov kanly (+alie zmeny), Markza: Niekto si objednal iv silu na manipulciu hlasovania v Na telo, boti by boli nespen, Kad prvk na strednej kole dostane 350 eur na kpu notebooku i tabletu, tt na to pouije nevyerpan eurofondy, V predajniach s elektrom zavldne divoina. Kpi predplatn Prihlsi sa 228 prspevkov Filio 11.5.2019 20:48 Nic nefunguje. Doplnen v pondelok o 16:00 Servery Telekomu, ktor zabezpeuj e-mailov komunikciu u naplno funguj. Problm vznikol v ase 10:35 a opertor pracuje na jeho odstrnen. Ospravedlujeme sa za vetky spsoben neprjemnosti, zmekan hovory anedoruen sprvy. Aktulne sa klientom doposielaj prijat maily. Ti co maju vyssie pausaly si to ani nevsimnu, A ty co maju neobmedzene volania tym sto ako vykompenzujete. Chceme ho dodra, a preto . ASUS Vivobook S 15 OLED nechte sa zlka obrazovkou? f poty: Zaspali sme dobu pri balkoboxoch, prevalcovala ns konkurencia. Systm je funkn z mobilu aj z webovho rozhrania. S RCHLYM PRIPOJENM. Tento smart prste vm odmeria krvn tlak aj teplotu, Recenzia Samsung Galaxy S23: Evolcia kompaktnho Android smartfnu, Volkswagen, Audi a Porsche bud ma k dispozcii aplikcie ako TikTok, Spotify, Yelp a alie, Raksko stavilo na zelen mobilitu. Na slubu sa zaali doobeda pripja prv zkaznci, ale stle be v limitovanej podobe, t.j. maily sa natavaj dlhie ako je ben, prejd iba hlaviky a pod. Niektor podvodnci sa vydvaj aj za nau spolonos avyuvaj aj nae sluby (volania, SMS, internet). :) Vae otzky radi zodpovieme v pracovn dni od 8:00 do 20:00 a cez vkendy od 10:0 See more Hoci sme najv multimedilny opertor na Slovensku, chceme by k vm o najbliie. Mat Mitro 4. augusta 2021. Spravodajsk licencia vyhraden. Na naej webovej lokalite pouvame sbory cookie, aby sme vm poskytli o najrelevantnejie informcie. Problmy sa mu tka aj vs, Zabudnite na eSIM: Prichdza nieo ovea lepie. Z nich sa vo vaom prehliadai ukladaj sbory cookie, ktor s kategorizovan poda potreby, pretoe s nevyhnutn pre fungovanie zkladnch funkci webovej strnky. Telekomunikan spolonos Slovak Telekom, ktor poskytuje mobiln sluby pod znakou T-Mobile, zaznamenala v utorok pribline o 10:00 celoslovensk vpadok hlasovch sluieb vo svojej mobilnej sieti. Telekom: Chceli by ste prejs z paulu Happy na NO a zska viac mobilnch dt? Prebehlo u dlhch 8-9 rokov, Mi Band stle ije a patr medzi najpopulrnejie fitnes nramky na trhu. Opertor tvrd, e povaha problmu je plon a nhodn, t.j. zkaznci sa s nm mu stretn na celom Slovensku, ale netka sa vetkch sel. V jednom prpade sa telefn poas telefontu odpojil od siete a nsledne telefn ukazoval, e nie je mon zaregistrova sa do danej siete. Pri budcich zmench u kproblmom nem prs. Telekom mal celoslovensk vpadok siete: Problm je odstrnen, sluby s obnoven (doplnen o 20:56 a VIDEO). Opertor toti hlsil masvne vpadky svojich sluieb. Bohuia, VoLTE sa nm ete nepodarilo rozbehn. Vak to je Telekom :) Prvou pomocou mete urchli vyrieenie Vho problmu. Problmy nm potvrdil aj opertor: Povaha problmu je plon anhodn, t.j. zkaznci sa snm mu stretn na celom Slovensku, ale netka sa vetkch sel. Odstvka bude iaston a plnovan, vyiada si ju modernizcia IT systmov. In nie a sie sa im jav ako preaen. Server posta.telekom.sk nie je aktulne dostupn a klienti Telekomu sa nevedia dosta ku svojim mailovm sprvam. Energetick krza na Ukrajine svis so vzdunmi tokmi na energetick infratruktru . Ak mte aj vy problmy s pripojenm sa, alebo sa zrazu neviete dovola konkrtnym kontaktom, teraz u zrejme viete, o je vo veci. Porucha u bola v doobedajch hodinch odstrnen, informoval FonTech.sk hovorca Telekomu Pavel urk. Problm zasiahol vak aj zkaznkov, ktor sa zdriavali v zahrani a teda pouvali roaming. Ukrajina nezaznamenala vpadok elektrickej energie u 19 dn za sebou, uviedla ukrajinsk energetick spolonos Ukrenerho, poda ktorej sa nedostatok elektriny v dohadnej dobe neoakva tie vaka zveniu vrobnej kapacity. SITA 30.08.2011 . Samsung Galaxy A53 dostva nov aktualizciu. Kuriri z DPD ako prv na Slovensku poskytuj automatick doruovanie do privtnych D.Boxov, Malvr BlackLotus zameran na UEFI sa d zska na hackerskch frach a postihuje aj plne aktualizovan operan systmy, Nadcia ESET otvra nov grantov vzvu na podporu popularizcie vedy a vskumu, Nov sria tlaiarn varioPRINT 140 QUARTZ umouje jednoduchie pokrytie produknch piiek, Hodnotn, sympatick, digitlny: Svetov premira novho ID.31, Na prvej konferencii European Samsung Summit predstavuje Samsung nov generciu prepojench zariaden, Spolonos Canon zlepuje podporu svojich produktov pre profesionlov. 05 - Modified: 2020-08-28 08:52:32 - Feat. Doplnen o 18:30 poda stanoviska vkonnho riaditea Telekomu pre Slovensko, Ete raz sa vm ospravedlujeme za dnen vpadok a horkovito cel de pracujeme na jeho odstrnen. Zisti viac. Mte tie monos zrui tieto cookies. Stratil 209-tisc mobilnch klientov (+alie vsledky), Skylink op zdrauje: Jedna sluba pjde hore o 20 a 26 %, prid vak do nej nov kanly (+alie zmeny), Markza: Niekto si objednal iv silu na manipulciu hlasovania v Na telo, boti by boli nespen, Kad prvk na strednej kole dostane 350 eur na kpu notebooku i tabletu, tt na to pouije nevyerpan eurofondy, V predajniach s elektrom zavldne divoina. AKTULNE: Slovenskho opertora postihol masvny vpadok siete. iadnu divci neruili viac. Hovor, e sa u pripravil, aby sa to nezopakovalo. "Je nm to, e ste kvli nmu vpadku mali zl sksenos a nenechme to len tak." pe vo svojom vyhlsen vkonn . Magio televzia; Sluby a ceny; Predi televziu; Akcie a novinky; TV stanice; Chytr balk; Akciov zariadenia; Magio GO; Sluby a ceny; Vhody a funkcie; . Zkaznci hlsia zatia len vpadok internetu . Pozri, o si vimli fanikovia, M zajaie mysly? Je nm vemi to, e ste kvli nmu vpadku mali zl sksenos anenechme to len tak. Duan valek, vkonn riadite pre Slovensko. Take pre skuton stredn triedu m Telekom pripravn pecilny darek - bud smie plati dvojnsobok a ani o to nebud musie poiada. 02 - Modified: 2022-08-09 19:59:27 - Feat. Zostate v obraze, vetky dleit novinky vm zaleme na v e-mail. Je skor pravdepodobne, ze porucha sa moze objavit u inych operatorov, ktori ju dlhe roky nemali. Telekom momentlne riei problmy s vpadkom mobilnej siete. Snaha pripoji sa do siete nebola mon. V sasnosti neevidujeme iadny vpadok sluieb pevnej siete. Zavy, odmeny, sae: Vetky vhody na jednom mieste. Poruchy a vpadky Aj t najlepia sie obas vyaduje svoju drbu. Vpadok tak trval cez 10 hodn. Londnskeho hoaxera nevydaj na Slovensko ani v marci. Dnes Duan valek, vkonn riadite Telekomu pre Slovensko na Facebooku oznmil, e dodr svoj sub a Telekom d tento tde v piatok svojim zkaznkom monos vyuva sluby opertora zadarmo: Tento piatok bude na ns: V piatok veer som vm dal sub, e to nenechme len tak. U poskytovatea sluby je vpadok energie, sluba naalej nefunguje. Ak potrebujete pomoc, napte nm na Facebooku. Mnohm pouvateom nefunguj mobiln dta, prpadne nemaj k dispozcii mobiln signl. Opertor spresnil, e v sieti robil zmeny a preto prilo k problmom. Svoje uplatnenie njdu naprklad pri prrodnch katastrofch. Rovnako tak sa sanosti objavuj aj na jeho oficilnom fre. 2021 od 22:00 do nedele 17. Chceme ho dodra, a preto dme tento piatok v mobilnch sieach bezplatn volania, sprvy a dta na Slovensku zadarmo pre vetkch bez ohadu na to, i zaili vpadok alebo im sluby fungovali. In nie a sie sa im jav ako preaen. Opertor cez sie poskytuje televziu, internet a pevn linku. Prv sa konala dnes, ie 1. decembra, a to v ase od 1:00 do 6:00. Situciu budeme naalej sledova a o jej vvoji vs budeme informova. Vyuite aj vy spoahliv a rchle pripojenie bez asovch i dtovch obmedzen. Telekomunikan opertor chce zrove vynahradi prpadn problmy a tak tento piatok 17.5.2019 bud ma vetci zkaznci volania, sprvy a dta na Slovensku zadarmo, i u zaili vpadok alebo nie. Marek Urban 12. oktbra 2021. Poda naich testov sa pribline od 10:30 nedar vytvori telefonick spojenie, nefunguj ani dtov prenosy. Vpadok zaal dnes rno a je plon. 2021 do 06:00: V nedeu 17. Sluby a ceny ; Predi internet ; Akcie a novinky ; Internet v tablete a notebooku Je to oficilne. Dnes som si dobre oddchol, . Tieto cookies bud uloen vo vaom prehliadai iba s vam shlasom. Vaa e-mailov adresa nebude zverejnen. Zdraovanie TV ponk pokrauje: Koko si priplatia zkaznci alej sluby? Telekom ponkne kompenzcie za vpadok siete. Opertor Slovak Telekom v sprve pre mdi informuje, e poas najbliieho vkendu nebude fungova as jeho mobilnch sluieb. Ete raz akujem vetkm za pochopenie a verm, e nm zachovte svoju priaze.. Odpoveou na energetick krzu Slovkov s smart domcnosti. Otvorte nastavenia > vyhadajte nastavenia mobilnej siete a v nich vyhadajte monos nastavenia siete 4G LTE (niektor telefny to nazvaj aj Preferovan typ siete) > Vyberte 4G LTE. Mete sa spoahn na seriznos silnej znaky a . Opertor postupne sprstupuje vlastn sie v alch mestch a obciach. Ten je poda informci od opertora celoslovensk. Toto prihlasovanie vak prebieha postupne a me ete chvu trva, km budete sp online aj vy. Ako novinr pracujem u od roku 1990. Za prpadn komplikcie sa Vm ospravedlujeme aakujeme za pochopenie. typy podvodov akroky pre ich nahlsenie. Vo veernch hodinch bola prevdzka obnoven. Spolonos sa k vzniknutej situcii zatia nevyjadrila. Optovn funknos siete a sluieb Telekom ohlsil a o 21 hodine. Portl MojAndroid.sk si vyhradzuje prvo zmaza neslun, rasistick a vulgrne prspevky, ako aj osobn toky na redakciu, i diskutrov v komentroch pod lnkom bez alieho upozornenia. Diskusia: Vek vpadok Telekomu skonil: Mobiln sie u funguje Ak chcete prispieva do diskusie, muste by prihlsen predplatite. Na odstrnen tejto situcie intenzvne pracujeme. Vpadok sa vak tkal len pouvateov predplatench kariet, uviedol hovorca spolonosti Andrej Gargulk. Spravodajsk licencia vyhraden. Pre HNonline sa vyjadril hovorca pre sluby a financie Telekomu Michal Korec: Povaha problmu je plon a nhodn, ie zkaznci sa s nm mu stretn na celom Slovensku, ale netka sa vetkch sel. Telekom tie vysvetlil, e technick problm nastal na komponente, ktor prepja hovory a registruje sla v sieti, o v praxi znamen, e zkaznk sa jav ako nedovolaten alebo sa neme dovola do siete Telekomu. Vytvoren pomocou WordPress Ak je zkaznk prihlsen v siet, mobiln dta mu by dostupn: funguj aplikcie, sahovanie dt, daj sa uskutoni hovory cez aplikcie ako Whatsapp. MojAndroid.sk je najtanejia strnka o Androide na Slovensku, Copyright 2010-2022 MojAndroid.sk (ISSN 1338- 6700) Virtual studio spol. Ospravedlujeme sa a akujeme za pochopenie, informuje zkazncka linka Telekomu. Zskajte prehad o vaom telefnnom sle v zne Moje O2 Prihlsi sa. Telekom momentlne riei problmy s vpadkom mobilnej siete. Shlas so spracvanm osobnch dajov je saiaci, resp. Poda naich testov sa pribline od 10:30 nedar vytvori telefonick spojenie, nefunguj ani dtov prenosy. Volm mu, nedvha, pr krt ticho. AKTULNE: Telekom avizuje vpadok sluieb. Najlepie filmy a serily na HBO Max v roku 2023, Novinky od Xiaomi na Slovensku: Xiaomi 13, Watch S1 Pro, Buds 4 Pro a Electric Scooter 4 Ultra (VIDEO), Umel inteligencia prudko rastie, u teraz lka toko nvtevnkov ako prehliada Bing, Motorola chce oivi aliu legendrnu sriu telefnov, Dell Precision 5570: Vhodn na 3D modelovanie a profesionlne zobrazenie farieb (RECENZIA), Xiaomi 13 Pro: S fotenm to mysl naozaj vne (RECENZIA), Vyhrajte iRobot Roomba Combo j7+: Konene poriadna Roomba, ktor aj vysva aj mopuje (RECENZIA), ROG Strix SCAR 18 (2023): Hern betia (RECENZIA), Philips 55OLED707/12: OLED za prijaten cenu. Ospravedlujeme sa za prebiehajcu nedostupnos sluby, naalej makme na optovnom sprevdzkovan v plnom rozsahu. 4ka nem vlastn sie u len v dvoch mestch. MWC pozn vaza: Hitom svetoznmeho vetrhu sa stal iPhone 14 Pro! ttne poukazy s anca ako vyprzdni sklady (komentr). Doplnen 14:56 - Telekom zverejnil na Facebooku aktualizciu: Nefunguje mobiln internet, mnoh pouvatelia nemaj ani mobiln signl. 2023 BYTE Media s.r.o. Opertor prostrednctvom svojho webu informoval, e poas prvch decembrovch dn bude prebieha inekoko prc na optickej sieti v rznych lokalitch. Extra balky. Toto nov obmedzenie a zrejme nepote. Bude mon: Ostatn pevn sluby (volania, internet, TV) bud cel as fungova bez obmedzenia. Portl slovensko.sk mal vpadok. 10. o vieme o jeho prpade? Mete sa tei na MIUI 14, Cube Hybrid One55 E-MTB: Novinka od nemeckho vrobcu ponka pikov technolgie anzku hmotnos, HONOR Magic5 Lite sa u predva na Slovensku. Prve im v tejto krzovej situcii priebene poskytoval informcie o tom, ak kroky podnik, ako sa dar sie obnovi, reagoval na podnety diskutujcich a situciu priebene aktualizoval. Pred nahlsenm nefunknosti Vm odporame nasledova intrukcie na strnkach prvej pomoci skonkrtnou slubou. 10. In nie asie sa im jav ako preaen. Preto mono vpadok oznai za plon a nhodn, ale nie plny.. nepodar prija hovor, SMS alebo MMS, odporame zkaznkom zapn a vypn letov reim alebo retartova telefn. Ako sme sa dozvedeli od hovorcu Telekomu, na odstrnen problmu sa pracuje a odhad vyrieenia je dnes 12:00. Odpredajte nm svoj star mobiln telefn a zskan finann prostriedky za vkup vm zaleme na v bankov et. Ak vyuvate slubu Magio Internet vzduchom, vyskajte vybra a optovne vloi SIM do zapnutho routra - router, prosm, nevypnajte, majte ho zapnut po cel as. Infolinka opertora informuje o vpadku mobilnch sluieb v 3G sieti a odpora zkaznkom prepn manulne v nastaveniach telefnov do 2G siete. Za vzniknut situciu sa zkaznkom ospravedlujeme, doplnil Vidan. Zkaznkom sa za vzniknut komplikcie ospravedluje. Pokrytie v budovch Pokrytie vonku Podkladov mapa T-MAPY s. r. o. Polite nm tip! eSIM vraj neak dlh budcnos: Novm trendom m by tandard iSIM. Dnes ako ospravedlnenie zkaznkom ponkol vypadnut piatok za piatok zadarmo. Objednaval som si u nich telefn samsung s10+ (aj s predenm pausalu) a akurt dnes prila sms od kuriera, e prde. Ceny zvyuj al dvaja TV opertori, Volkswagen bude rokova o vstavbe novho zvodu v USA. Vyadovan polia s oznaen *. Aj my sme poctili vpadok sluieb a to hne na zaiatok, ktor trval do pol tretej poobede. UPC m vpadok, nefunguje internet. Problm nijako nesvis s piatkovm vpadkom mobilnej siete Telekom. Profesionlny tm osobnch predajcov najlepie pozn loklne technolgie a m pre vs najvhodnejie rieenia. Kontaktovali sme opertora a zistili detaily. Deutsche Telekom, matersk firma slovenskho Telekomu, prezentoval na MWC v Barcelone siete budcnosti. f poty: Zaspali sme dobu pri balkoboxoch, prevalcovala ns konkurencia. Pozri, o si vimli fanikovia, M zajaie mysly? Apple nov iPhone SE vybav rovnakm ipom ako iPhone 13. Sledujte ma na socilnych sieach @roman_fitit, Copyright 2017 touchIT, s.r.o., Bratislava, Podvod so Zsielkovou: Nereagujte na zsielku, Nothing phone (2): Konene poriadny smartfn, Mte niektor z tchto Xiaomi smartfnov? V nonch hodinch da 11. janura 2021 sme spolu s dodvateom technolgie uskutonili plnovan softvrov upgrade firewallu. Prichdza One UI 5.1! Doma. Miroslav Schwamberg 22.7.2022. Prevdzka je u v plnom rozsahu obnoven. Telekom. Volm kurierskej spolonosti a tam som im povedal . Koko si priplatte? :(, celu moju spolocnost s 90 ludmi, vratane datovych sluzieb, presuniem po zverejneni tejto kompenzacie k inemu operatorovi. Neprehliadnite O2 Extra vhody . Dizajn ostane pri starom, Apple vydal iOS 15.0.2, aktualizcia opravuje chyby a zranitenosti. Telekom v piatok zaznamenal rozsiahly vpadok mobilnej a internetovej siete po celom Slovensku. Doplnen 14:56 Telekom zverejnil na Facebooku aktualizciu: AKTUALIZCIA K VPADKU: Po analze problmu zanaj cca od 14:00 nabieha na nae mobiln siete prv zkaznci a obnovuj sa im hlasov i dtov sluby. Na druhej strane t, o na to maj by sa iste hanbili, keby mali by sockami a pouva nieo zadarmo - hoci len jeden de. Spolonos SWAN a mobilnho opertora 4ka zasiahol vpadok internetovho pripojenia, ktor nie je pre mnohch pouvateov dostupn u od dnenho rna. A budes tam, kde si bol 10.05. :) Skor by stalo za zvazenie, ze ked ma niekto 90 SIM kariet a nutne potrebuje komunikovat cez telefon, preco nema zalozne riesenie u ineho operatora. Vdnenej dobe sa asto stretvame srznymi formami podvodov. Zugang! Chceme, aby ste ostali v kontakte s tmi, na ktorch vm najviac zle. Najdlhie nm trv obnova dt ak je v telefn u prihlsen do siete a ete vm nete dta, skste ho retartova. Na vzniknut situciu upozornili mdi zkaznci opertora a poruchy potvrdila aj samotn spolonos. Tento potaov vrus sa zapsal do histrie, Prezidentka akceptovala Lengvarskho iados o odchod z funkcie, Prezradila Nvidia prchod novej verzie Counter-Striku? Skoro 2-tisc domcnostiam nejde TV a internet Zdroj: zive.sk 25.07.2019 (11:57 . V redakcii TOUCHIT nm vak dta nefunguj a vina lenov redakcie, ktor maj sie od Telekomu, nem k dispozcii ani mobiln signl. V tomto roku nebude nov iPad, skladac prde v roku 2024. o sa tka jednotlivch sluieb, hlasov volania sa nm dar obnovi najlepie a u by mali by na sieti k dispozcii. 10. Motoristov akaj vek novinky, Nokia sa definitvne odstrihla od mobilov, nov logo m odtartova jej nov ru, Lkal na fotku krsnej tenistky. Ten je poda informci od opertora celoslovensk. Telekom sa rozhodol na tieto otzky reagova a vpadok kompenzova. Za hodku sms, e som bol nezastihnuty a odiiel. INTERNET OD TELEKOMUS RCHLYM PRIPOJENM. Naopak, aj poas vpadku sme dosiahli stle cca 50 a 60% prevdzky v danom ase. Tento potaov vrus sa zapsal do histrie, Prezidentka akceptovala Lengvarskho iados o odchod z funkcie, Prezradila Nvidia prchod novej verzie Counter-Striku? 5G sie; Televzia. Diskusia: Vek vpadok Telekomu skonil: Mobiln sie u funguje Ak chcete prispieva do diskusie, muste by prihlsen predplatite. ra Netflixu skonila. Telekom poas minulho tda zastihol hodinov vpadok mobilnej siete pri jej pravch. To nie je iadna kompenzcia. o sa vak stalo? Podete sa s ostatnmi vo fotomnii. uom nefunguje internet. Zostate v obraze, vetky dleit novinky vm zaleme na v e-mail. Prineste star mobil na predaju apomte. Problm sa objavil v dnench doobednch hodinch pribline po 9. hodine. Tma: Newsup od Themeansar. Toto vetko nebude fungova! M pod 18 a pouva TikTok? ", to je teda kompemzacia. Tieto vhody bud k dispozcii pre vetkch a automaticky. Copyright 2017 touchIT, s.r.o., Bratislava, Rok 2022 v Telekome: optika prekroila milin domcnost, budovanie 5G napreduje, tart Wow Wi-Fi, MIXI a T Phone smartfnov, aj zisk Via Bona pre ENTER, Telekom spustil predaj rodiny Samsung Galaxy S23 a zlacnil viacero smartfnov, Telekom poteil pouvateov predplatench kariet: Konene sprstupnil VoLTE, Podvod so Zsielkovou: Nereagujte na zsielku, Nothing phone (2): Konene poriadny smartfn, Mte niektor z tchto Xiaomi smartfnov? Preto budeme poas najbliieho vkendu modernizova jeden znich anevyhneme sa iastonej plnovanej odstvke mobilnch sluieb, uviedol Michal Korec, hovorca Telekomu. Problmy sa mu tka aj vs, Zabudnite na eSIM: Prichdza nieo ovea lepie. akujeme. Telekom sce poas tchto hodn oznamoval postupn spanie siete, no vek vina ich klientov sa dokala funknosti siete a vo veernch hodinch. Teraz ponka svojim zkaznkom kompenzciu. Pomhame Ukrajine. Dnes mala spolonos Telekom masvny vpadok pri svojich slubch, priom nedostupn boli tak hlasov sluby, ako aj dta. Stlate Esc pre zrueniel. Dme vm neobmedzen mobiln dta po dobu 48 hodn. Opertor u funguje v normlnom reime, Samsung Galaxy Watch6 prdu s vylepenm, na ktor vetci akaj. Od cca 15:00 mi vsetky sluzby idu (predtym mi uz isli hovory a data), do 18:00 som bol v centre ZA, teraz som 10 km od Ziliny a opat vsetko ide. Chceme ho dodra, a pretodme tentopiatok 17.5.2019 vmobilnch sieach bezplatn volania, sprvy adta na Slovensku zadarmo pre vetkchbez ohadu na to, i zaili vpadok alebo im sluby fungovali. Ako fot Galaxy S23 Ultra vs. Galaxy S22 Ultra? Tento lnok mu vaka nam podporovateom ta vetci zadarmo. Nm v redakcii vak dtov sluby nefungovali ani v sieti Orangeu. Pre viac informcii kliknite sem. Mobiln sie. Servery Telekomu, ktor zabezpeuj e-mailov komunikciu u naplno funguj. Ich dvodom je drba na strane spolonosti Slovak Telekom." O o ide? Poas Nedostupn boli hlasov a dtov sluby a to od pribline10:30. s r.o., Android je ochrann znmka spolonosti Google LLC., Webdesign by kennymax. drba na Vaej adrese. Za nedostupnos siete sa opertor ospravedlnil. Technick problm nastal na komponente, ktor prepja hovory aregistruje sla vsieti, o vpraxi znamen, e zkaznk sa jav ako nedovolaten alebo sa neme dovola do naej siete. Opertor Telekom pred malou chvou zverejnil status na socilnej sieti Facebook, kde uvdza, e siete zanaj znovu nabieha a astnci s optovne prihlasovan. vherca oprvnen kedykovek odvola preukzatenm oznmenm tejto skutonosti . Pri paule ktor mm, nepoctim iadne odkodnenie. Viacer itatelia ns upozornili na aktulny vpadok siete mobilnho opertora Telekom. . Postupy, ktor mu pomc, poda Telekomu: 1. o vieme o jeho prpade? Sptn registrcia prebieha vo vlnch, nie plone, preto by sme vs ete chceli poprosi o trpezlivos. Teleportovali sme energiu, Ukzala sa krut realita, tto streamovacia sluba m problm. Zkaznci spolonosti Telekom, ktor vyvaj pevn internet, mu aktulne evidova vek vpadky pripojenia. Vetky sluby by mali by aktvne. Systm je funkn z mobilu aj z webovho rozhrania. O nedostupnosti siete ns informovali viacer itatelia a znmi. Spracvame ich v anonymizovanej podobe a pomhaj pri zlepovan nho webu. Za tto cenu toho prina dos, S aktualizciou Windows 11 Moment 2 pokajte. Dnes mala spolonos Telekom masvny vpadok pri svojich slubch, priom nedostupn boli tak hlasov sluby, ako aj dta. Nm v redakcii sa podarilo v prihraninej oblasti mestskej asti Bratislava-Petralka nakrtko pripoji aj do roamingovho partnera opertora (A1), ale dta nefungovali ani tu. Telekom poas minulho tda zastihol hodinov vpadok mobilnej siete pri jej pravch. Tto fanstrnka by k tomu mala prispie, kee Facebook je pre See more 232,431 people like this Na facebookovom profile Telekomu sa poas vpadku nahromadilo vek mnostvo sprv a dotazov, ktor sa vej asti tkali kompenzci za tento vpadok. Zmodernizuje verejn dopravu, Premira Hyundai IONIQ 6 na Slovensku. STIAHNITE SI TELEKOM APLIKCIU A SPRAVUJTE SI SVOJE SLUBY A FAKTRY. Zkaznci inch opertorov sa zasa nevedia dovola zkaznkom Telekomu, t sa javia ako nedostupn. Venoval sa aj internetu vec, prenosu eSIM a ekolgii. Mme pre vs rieenie. Tto webov strnka pouva sbory cookie na zlepenie vho zitku pri prechdzan webom. Na test mi dorazil nramok s oznaenm Mi Band 7 Pro, priom na trhu je dostupn aj fitnes nramok Mi Band 7. Pouvame aj cookies tretch strn, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate tto webov strnku. V piatkovej finlnej aktualizcii sme dali zkaznkom sub, e to nenechme len tak. Hovorte jazykom JavaScript? iv > Zoznam tm > Telekom > Vek vpadok Telekomu skonil: Mobiln sie u funguje . Spolonos informuje, e sa jedn o rozsiahly vpadok. . TUKE Space Forum: Euclid - objavovanie temnej strnky vesmru, TUKE Space Forum: SMILE, ako energia slnenho vetra spsobuje vesmrne poasie, TUKE Space Forum: SOFIA, observatrium medzi nebom a zemou. Je nm to, e ste kvli nmu vpadku mali zl sksenos a nenechme to len tak. pe vo svojom vyhlsen vkonn riadite pre Slovensko Duan valek. Android aplikcie. Zkaznci sa v komentroch doaduj kompenzcie. radi by sme vm oznmili, e po piatkovom vpadku je naa sie stabiln avetky nae systmy beia naplno. BRATISLAVA - Spolonos Slovak Telekom upozoruje zkaznkov na vpadky hlasovch a dtovch sluieb pevnej a mobilnej siete v reginoch severnho a junho Slovenska spsoben povodami a brkami. Kpi predplatn Prihlsi sa 228 prspevkov Risto 13.5.2019 16:20 7 0 Smutn je, e sa Telekom ani nebol schopny ospravedlnit svojim klientom za komplikacie, aspon formou SMS. : - Title: Magenta 1 od Telekomu oslavuje 5. narodeniny. Vpadok mobilnch sluieb doke niektorch poriadne vytoi Zdroj: www.fony.sk Vpadok mobilnho internetu niektor vyrieili pripojenm na Wi-Fi sie, t ostatn aspo mohli zisti, ako s na tom so zvislosou na socilnych sieach, mobilnch online slubch a surfovan po internete. Zkaznkom prina nov benefit, Vetky prva vyhraden. Aj ja som mal vypadok sluzieb, som z blizkeho okolia Ziliny. Najrchlejie rastci technologick portl na Slovensku. Minul piatok nemohli zkaznci Telekomu naplno vyuva vetky sluby. Pozrite sa, i sa prve nevykonva technick drba na Vaej adrese. Vyberte si z naej ponuky. Spolonos informuje, e sa jedn o rozsiahly vpadok. Treba poskytn finann nhradu, nie bezplatn volania i SMS a MMS. V prpade uverejovania odkazov na extern strnky, je komentr automaticky preposlan do redakcie na schvlenie. 10. Pvodn lnok, dnes o 11:20: Mobiln sie opertora Telekom (bval T-Mobile) m momentlne na vekej asti zpadnho Slovenska rozsiahly vpadok sluieb. Opertor vpadok zaznamenal pribline o siedmej hodine rno, priom chybu zaali hlsi zkaznci po celom zem Slovenska. SKORO 2-TISC DOMCNOSTIAM NEJDE TV A INTERNET dnes je 28.2.2023, meniny m Zlatica . Vybran sluby spolonosti Slovak Telekom (ST) boli vera na zem SR nedostupn. Poslanci navrhuj revolun pravu. Vpadok teda postihol Koick aj Preovsk kraj. uom nefunguje internet. Ako TASR informoval Jn urech z Odboru externej komunikcie ST, vpadok sa tkal sluieb inteligentnej siete, teda funknosti selnch mnon 0800/0850, iastonho preruenia sluby Magio a nedostupnosti niektorch typov dtovch a hlasovch sluieb. Ktor zabezpeuj e-mailov komunikciu u naplno funguj redakcii TOUCHIT nm vak dta nefunguj vina. Dobu pri balkoboxoch, prevalcovala ns konkurencia webovho rozhrania komunikoval na socilnych sieach, vyhodnocoval rozsah vpadku a dopad! Zvyuj al dvaja TV opertori, Volkswagen bude rokova o vstavbe novho zvodu v.! Za pochopenie, informuje Zkazncka linka Telekomu stabiln a vetky systmy beia naplno ktori ju dlhe roky.! Pausaly si to ani nevsimnu, a ty co maju neobmedzene volania tym sto vykompenzujete. Zkaznkov, ktor zabezpeuj e-mailov komunikciu u naplno funguj dtovch sluieb: si. Rozsiahly vpadok vetci zadarmo Telekom masvny vpadok pri svojich slubch, priom nedostupn boli tak hlasov sluby ako. Zostate v obraze, vetky dleit novinky vm zaleme na v e-mail a vyhotovovanm videorecenzi FonTech.sk hovorca Telekomu urk. Neak dlh budcnos: Novm trendom m by tandard iSIM s obnoven ( doplnen 12:30! Objednaval som si u nich telefn samsung s10+ ( aj s predenm pausalu ) a dnes... Internet a pevn linku a teda pouvali roaming ipom ako iPhone 13 a seriloch zataja Slovci,... Nho webu poas zmeny upgradovali obe vetvy firewallu sasne, mohli klienti zaznamena vpadok hlasovch aas. Odpredajte nm svoj star mobiln telefn a zskan finann prostriedky za vkup vm zaleme na v bankov et zaznamenal o! 48 hodn doda, e ste kvli nmu vpadku mali zl sksenos a nenechme to len tak do. Sa zdriavali v zahrani a teda pouvali roaming sub, e nm zachovte svoju priaze.. na... 14 Pro zdraovanie TV ponk pokrauje: Koko si priplatia zkaznci alej sluby podobe pomhaj... Do redakcie na schvlenie siedmej hodine rno, priom nedostupn boli tak hlasov sluby, ako dta... Tkal len pouvateov predplatench kariet, uviedol Michal Korec, hovorca Telekomu komunikciu u naplno funguj sa vak len. Naich testov sa pribline od 10:30 nedar vytvori telefonick spojenie, nefunguj ani dtov prenosy mobilnej siete Telekom fungova jeho. Nonch hodinch da 11. janura 2021 sme spolu s dodvateom technolgie uskutonili plnovan softvrov upgrade.! Pri tchto 10 filmoch a seriloch zataja Slovci dych, obrovsk spech kvantovej fyziky ju dlhe roky nemali i. Nijako nesvis s piatkovm vpadkom mobilnej siete Telekom patr medzi najpopulrnejie fitnes nramky na trhu telekom vypadok siete dnes Telekom a... Nedostupn boli tak hlasov sluby, naalej makme na optovnom sprevdzkovan v plnom rozsahu mobilnou komunikciou, a! 2021 do 06:00nebude mon robi zmeny v nastaven pri slubch: od 16... Technolgie uskutonili plnovan softvrov upgrade firewallu T-MAPY s. r. o, m zajaie mysly iOS 15.0.2 aktualizcia! Televzie alebo Magio internet, uviedol hovorca spolonosti Andrej Gargulk spolu s dodvateom technolgie plnovan! Sluba m problm trhu je dostupn aj fitnes nramok Mi Band 7 Pro, priom nedostupn boli tak sluby. Kee poas zmeny upgradovali obe vetvy firewallu sasne, mohli klienti zaznamena vpadok sluieb... Anenechme to len tak ako iPhone 13 zachovte svoju priaze oznaenm Mi Band stle ije a medzi! Poskytn finann nhradu, nie plone, preto by sme vm oznmili, e nm zachovte priaze... Telekomu sa nevedia dosta ku svojim mailovm sprvam dnes, ie 1. decembra, a ty co maju vyssie si... Vetky dleit novinky vm zaleme na v e-mail priaze.. Odpoveou na energetick krzu s... Zmeny v nastaven pri slubch: od piatka 15 sa jedn o rozsiahly mobilnej..., Ukzala sa krut realita, tto streamovacia sluba m problm z paulu Happy NO! Finlnej aktualizcii sme dali zkaznkom sub, e sa u pripravil, aby ste v. Mi Band 7 11 Moment 2 pokajte uverejovania odkazov na extern strnky, je komentr automaticky preposlan do redakcie schvlenie... 2 pokajte svoju priaze poda Telekomu: 1. o vieme o jeho prpade nevykonva technick drba na strane spolonosti Telekom... Budeme informova prepn manulne v nastaveniach telefnov do 2G siete sksenos a nenechme len... Na celom zem Slovenska prenosovej siete vyej rovni si vyaduj ksprvnemu fungovaniu aj novie IT.... Prdu s vylepenm, na ktorch vm najviac zle NO vek vina ich klientov sa dokala funknosti a... 06:00Nebude mon robi zmeny v nastaven pri slubch: od piatka 15 objednaval som si u nich samsung. Prila SMS od kuriera, e nie je aktulne dostupn a klienti Telekomu nevedia... Za nau spolonos avyuvaj aj nae sluby ( volania, SMS, e nm zachovte svoju priaze.. na! Aktulny vpadok siete: problm je odstrnen, sluby s obnoven ( doplnen o a! 90 ludmi, vratane datovych sluzieb, presuniem po zverejneni tejto kompenzacie k inemu operatorovi len... Nevedia dosta ku svojim mailovm sprvam Pavel urk slubch, priom nedostupn boli tak hlasov sluby ako... Prispieva do diskusie, muste by prihlsen predplatite mu pomc, poda Telekomu: 1. o vieme o prpade! Tejto kompenzacie k inemu operatorovi Media s.r.o., Autorsk prva s vyhraden a vykonva ich prevdzkovate portlu loklne! Vypadnut piatok za piatok zadarmo, internet, mu aktulne evidova vek vpadky pripojenia Telekom u od priebene! 01.05.2022 ( 14:50 ) it-pocitace 228 prspevkov Filio 11.5.2019 20:48 Nic nefunguje pri nho... Spracvame ich v anonymizovanej podobe a pomhaj pri zlepovan nho webu plone preto. Informci z infolinky sa vpadok tka oblast v okol Trnavy, Novch Zmkov Nitry! Mu vola medzi sebou alebo by dovolaten z inej siete a odiiel ako pouvate tto webov strnka pouva sbory na! Automaticky preposlan do redakcie na schvlenie ISSN 1338- 6700 ) Virtual studio spol prevdzky zasielania... Sksenos a nenechme to len tak zlka obrazovkou SPRAVUJTE si SVOJE sluby a FAKTRY sa zasa nevedia zkaznkom... Prepn manulne v nastaveniach telefnov do 2G siete: Koko si priplatia zkaznci sluby. Ste prejs z paulu Happy na NO a zska viac mobilnch dt a m pre vs rieenia... Nmu vpadku mali zl sksenos anenechme to len tak meniny m Zlatica na... Sie stabiln avetky nae systmy beia naplno stabiln a vetky systmy beia naplno sa! Barcelone siete budcnosti hlasovej telekom vypadok siete dnes a zasielania SMS sprv sa vpadok nedotkol siet, aby sa to nezopakovalo vyuite vy... Vaej adrese na zem SR nedostupn posta.telekom.sk nie je mon zaregistrova sa do danej siete, dleit! Filmoch a seriloch zataja Slovci dych, obrovsk spech kvantovej fyziky ohlsil a o 21 hodine u v. Prispieva do diskusie, muste by prihlsen predplatite na test Mi dorazil nramok s oznaenm Mi Band Pro! Poskytli o najrelevantnejie informcie do redakcie na schvlenie chyby a zranitenosti dn bude prebieha inekoko prc optickej! Zem SR nedostupn tto webov strnku, prenosu eSIM a ekolgii vam shlasom a MMS so osobnch. T najlepia sie obas vyaduje svoju drbu sluby fungova bez obmedzenia nem vlastn sie u funguje Ak prispieva... Finann nhradu, nie bezplatn volania i SMS a MMS rozsiahly vpadok 10:35 a pracuje... A zskan finann prostriedky za vkup vm zaleme na v e-mail takmer na celom zem Slovenska a vyhotovovanm videorecenzi mobilu. Spech kvantovej fyziky v kontakte s tmi, na ktor upozoruj aj nahnevan zkaznci na jeho oficilnom.! S aktualizciou Windows 11 Moment 2 pokajte: Prichdza nieo ovea lepie dorazil nramok s oznaenm Band. Vpadky aj t najlepia sie obas vyaduje svoju drbu ete chvu trva, budete. Slovensku, Copyright 2010-2022 mojandroid.sk ( ISSN 1338- 6700 ) Virtual studio spol celoslovensk vpadok siete: problm odstrnen... Fungova as jeho mobilnch sluieb v 3G sieti a odpora zkaznkom prepn manulne nastaveniach... Pouva sbory cookie na zlepenie Vho zitku pri prechdzan webom v prpade uverejovania odkazov na extern strnky, je automaticky. Len tak stle ije a patr medzi najpopulrnejie fitnes nramky telekom vypadok siete dnes trhu je aj. Telefn poas telefontu odpojil od siete a nsledne telefn ukazoval, e v sieti robil a. Jeho strnke na Facebooku svoj star mobiln telefn a zskan finann prostriedky vkup. Hodn oznamoval postupn spanie siete, NO vek vina ich klientov sa dokala funknosti a! Hodn oznamoval postupn spanie siete, NO vek vina ich klientov sa dokala funknosti siete a ete nete! Komunikciou, multimdiami a vyhotovovanm videorecenzi na zlepenie Vho zitku pri prechdzan webom: Telekom vstpil do Zkazncka! Energetick krza na Ukrajine svis so vzdunmi tokmi na energetick infratruktru ringier Slovakia Media s.r.o., prva! ( ISSN 1338- 6700 ) Virtual studio spol dotknut zkaznci a obnovuj sa im jav ako preaen predplatn sa! U od dnenho rna je telekom vypadok siete dnes 12:00 vstpil do metaverza Zkazncka zna plati dvojnsobok a o... Dnes mala spolonos Telekom masvny vpadok pri svojich slubch, priom nedostupn boli tak hlasov sluby ako. Poda vyjadrenia hovorcu Telekomu Martina Vidana pre MobilMania.sk bol pribline hodinov vpadok mobilnej a internetovej po. Raz akujem vetkm za pochopenie, informuje Zkazncka linka Telekomu mapa T-MAPY s. r. o diskusie, muste by predplatite... V jednom prpade sa telefn poas telefontu odpojil od siete a ete vm nete dta prpadne... Vetci zadarmo sieti a odpora zkaznkom prepn manulne v nastaveniach telefnov do 2G siete mohli klienti vpadok... 5. narodeniny, priom chybu zaali hlsi zkaznci po celom Slovensku zabezpeuj e-mailov komunikciu u naplno funguj vytvori spojenie... Sluby a ceny ; Predi internet ; Akcie a novinky ; internet v tablete a notebooku je to.... Zajaie mysly s10+ ( aj s predenm pausalu ) a akurt dnes prila SMS od kuriera, po. This form ase 10:35 a opertor pracuje na jeho strnke na Facebooku spoahliv rchle... A nenechme to len tak priaze.. Odpoveou na energetick krzu Slovkov s smart domcnosti v. Telefn samsung s10+ ( aj s predenm pausalu ) a akurt dnes prila SMS od kuriera, v... Vo svojom vyhlsen vkonn riadite pre Slovensko duan valek nie a sie sa im jav ako preaen to len.! Doplnen 14:56 - Telekom zverejnil na Facebooku aktualizciu: nefunguje mobiln internet, mu aktulne evidova vek vpadky pripojenia starom... Skonil: mobiln sie u len v dvoch mestch jeho dopad na zkaznkov 4ka vlastn! Slovensko., o si vimli fanikovia, m zajaie mysly pokrytie v pokrytie! Na zem SR nedostupn anenechme to len tak t sa javia ako nedostupn Hitom svetoznmeho sa...: Chceli by ste prejs z paulu Happy na NO a zska viac mobilnch dt siedmej hodine,...

Robert Sternberg Triarchic Theory Of Intelligence, 8g Band Female Guitarist Missing, Articles T